O nama

Judo škola za mlađe i starije osnovce

Program škole:

 • vježbanje koordinacije
 • funkcionalno prilagođavanje krvožilnog i dišnog sustava djeteta na tjelesne napore
 • poboljšanje morfološkog statusa tijela
 • gimnastički judo padovi i kolutovi na mekoj podlozi
 • vježbanje lakših judo tehnika i tehnika samoobrane
 • zadovoljenje biološke potrebe djeteta za kretanjem (igre)
 • poboljšanje socijalizacije djeteta (pripadnost grupi, uzajamna pomoć na treningu)
 • edukacija iz zdravstvenog odgoja (osobna sportska higijena i sportska prehrana)
 • lakše korektivne vježbe (ravna stopala, lakši deformiteti kralježnice uz korištenje rekvizita u judo dvorani)
 • mogućnost napredovanja u judo sustavu (ispiti za više pojaseve)
 • izleti u prirodu i na snijeg
 • natjecanja
Pristupnicu za klub možete preuzeti ovdje
Efikasnost Judo-a

O efikasnosti Judo-a danas najbolje govori podatak da ličnu/osobnu pratnju Japanskog cara sačinjavaju najbolji dokazani Judo borci svijeta, među kojima je do sad u Japanu rezultatski neprevaziđeni, Judo velikan, Yasuhiro Yamashita ( trostruki svijetski i dvostruki olimpijski prvak ), da je Judo toliko efikasan govori nam i podatak da Japanska Nacionalna Garda pri obuci i treniranju gardista, koristi Judo kao jedinu borilačku disciplinu, a znamo da je pored Judo-a, Japan kolijevka: Ju-Jitse, Aikida, Karate-a, Njindjice, i Sumo-hrvanja.

Ostale velike vojne i policijske sile najveći primat u obuci i treniranju svojih snaga, daju Judo-u kao najefikasnijoj borilačkoj disciplini, za što kao dokaz uzimamo bivšeg Ruskog predsjednika Vladimira Putina, koji je bio bivši obavještajac policijskih i vojnih snaga i trostrukog Svijetskog prvaka u Judo-u Kosei Inou-a.

Bivša Jugoslavija se prvi put sa Judom susreće prije prvog svjetskog rata preko policijskih i vojnih obavještajnih službi ”sokolskih organizacija”.

JUDO JE SIGURNO JEDINI BORILAČKI SPORT ZA KOJI SE MOŽE REĆI, DA JE, JEDAN OD NAJTEŽIH I NAJZAHTJEVNIJIH SPORTOVA, A KAO TAKAV JE SIGURNO I NAJEFIKASNIJI SAMOOBRAMBENI SPORT, KOJI JE TAKOĐE JEDAN OD NAJKOMPLETNIJH SPORTOVA U ORGANIZACIJSKOM I TAKMIČARSKOM SMISLU, I KOJI SIGURNO U OSOBI KOJA GA TRENIRA, DAJE VEĆU SIGURNOST, POUZDANOST I SAMOKONTROLU, ŠTO POJEDINCA IZDVAJA IZ SOCIJALNE MASE, A ŠTO MU OBEZBJEĐUJE VEĆI RESPEKT I POŠTOVANJE U DRUŠTVU.

Program dječije judo škole

Program dječje judo škole (predškolski uzrast) bazira se na:

 • poboljšanju morfološkog statusa djeteta (jačanje tjelesne muskulature po regijama)
 • vježbe koordinacije pokreta (akrobatika na tlu), ravnoteže, agilnosti i snage
 • funkcionalnom prilagođavanju krvožilnog i dišnog sustava djeteta na tjelesne napore (razni oblici trčanja, poskoci, puzanja, provlačenja, penjanja uz konop)
 • gimnastički i judo kolutovi, judo padovi, na mekoj podlozi
 • lakše judo tehnike i lakše vježbe samoobrane (program za žuti pojas)
 • zadovoljenje biološke potrebe djeteta za kretanjem (igre u judo dvorani)
 • razvoj stvaralačkih sposobnosti i snalažljivosti (mali poligoni – natjecanja)
 • socijalizacija djeteta (pripadnost grupi/klubu, izleti, uzajamna pomoć pri radu)
 • zdravstveni odgoj – pozitivne navike iz osobne i sportske higijene, sportska prehrana (normativi za prehranu mladog sportaša, dobre navike kod prehrane)
 • lakše korektivne vježbe (ravno stopalo, lakši deformiteti kralježnice i vrata) uz uporabu rekvizita u judo dvorani (na strunjači, švedske ljestve, vijača i sl.)
 • mogućnost napredovanja u judo sustavu (bijeli, žuti, narančasti pojas)
 • prigodna natjecanja u klubu/gradu s nagradama (medalja, diploma, suveniri)
 • trenažnim procesom rukovode naši educirani judo treneri

Istraživanja su pokazala:

 • Predškolsko razdoblje je važan period u razvoju djeteta za razvoj optimalnih antropoloških karakteristika primjerenih uzrastu (snaga, koordinacija, ravnoteža, brzina, funkcionalne sposobnosti i druge). Odgovarajuće vježbe kroz igru mogu bitno poboljšati ovaj status.
 • Dinamika suvremenog života i rada nameće potrebe i za poboljšanjem adaptacije djeteta na uvjete života. Kroz organizirane tjelesne aktivnosti dijete će se kvalitetnije pripremiti za period polaska u školu.
 • Socijalizirano dijete bolje se snalazi u urbanim uvjetima današnjice.
 • Ovo je rana faza prepoznavanja nadarenosti djeteta za sustavno bavljenje odabranim sportom (genetske dominante), kao rekreativac ili autentični sportaš.
U11 Dječaci i djevojčice

Program treniranja u judo školi za ovu uzrasnu grupu usmjeren je na sveukupni sportski razvoj, uz segmente vježbanja judo tehnika za žuti i narančasti pojas. Sve vježbe izvode se u zoni niskog intenziteta, primjereno životnoj dobi djeteta.

Posebna pozornost usmjerena je na:

 • vježbe koordinacije (akrobatika na tlu, razni oblici savladavanja poligona),
 • vježbe za motorički razvoj: razni oblici trčanja i skakanja, penjanja, igre – hvatalice, puzanja, bacanja sa jednom i obe ruke.
 • vježbe brzine i agilnosti (kratki sprintevi, štafete, cik-cak trčanja),
 • vježbe judo padova i kolutova ( do savršenstva)
 • upute o prehrani djeteta – sportaša i sportskoj higijeni (tijelo i sportska oprema),
 • ugradnju osjećaja pripadnosti matičnom judo klubu (natjecanja, izleti i sl.),
 • jačanju motivacije djeteta za kontinuirano bavljenje tjelesnom aktivnošću.
U13 Dječaci i djevojčice

Program treniranja u judo školi za ovu uzrasnu grupu usmjeren je na sveukupni sportski razvoj, uz segmente vježbanja judo tehnika za žuti i narančasti pojas. Sve vježbe izvode se u zoni niskog intenziteta, primjereno životnoj dobi djeteta.

Uz vježbe koje pripadaju mlađim osnovcima:

 • vježbe koordinacije (akrobatika na tlu, razni oblici savladavanja poligona),
 • vježbe za motorički razvoj: razni oblici trčanja i skakanja, penjanja, igre – hvatalice, puzanja, bacanja sa jednom i obje ruke.
 • vježbe brzine i agilnosti (kratki sprintevi, štafete, cik-cak trčanja),
 • vježbe judo padova i kolutova ( do savršenstva).
 • upute o prehrani djeteta – sportaša i sportskoj higijeni (tijelo i sportska oprema), posebno se pripremaju.

Zastava kluba

Zastava

Maskota kluba

images

Himna kluba