Riječnik

A

AI-YOTSU Oba protivnika imaju isti stav
ASHI Noga
ASHI WAZA Nožne tehnike bacanja
AYUMI ASHI Prirodni način hodanja

B

BARAI Pokret nogom poput metenja

D

DE Prema naprijed
DEASHI Prednja noga
DO Struk ili trup
DOJO Dvorana za vježbanje

E

ERI Ovratnik

G

GAESHI Kontranapad: GAKE (kuka, kvačiti), GARI (kositi)
GARUMA Kotač, kolo, vrtnja

H

HADAKA Gol, prazan
HAJIME Početak
HANE Skok, opruga, skočiti
HANSOKU-MAKE Gubitak borbe zbog diskvalifikacije
HANTEI Odluka sudaca ukoliko nema pobjedinka za vrijeme borbe
HARA trbuh: HARAI (zamah), HIDARI (lijevo)
HIKI Vuci, vučenje
HIKI WAKE Neodlučeno, odluka sudaca
HIKITE Ruka koja vuče
HIZA Koljeno

I

IDORI Tehnika s koljena
IPPON 10 bodova, automatska pobjeda

J

JIGO TAI Sniženi obrambeni stav
JU Nježan
JUDO Nježan put, način nježnosti i fleksibilnosti
JUDOJIN Judo čovjek, judo osoba
JUDOKA Osoba koja trenira judo, nosioci 3. ili 4. Dan pojasa
JUJI Ukriženo, križ

K

KAESHI Kontranapad
KAESHI WAZA Kontra tehnike, protutehnike
KEIKO Vježbanje, trening KENKA YOTSU – suprotni borbeni stav
KO Mali
KOSHI Bok, kuk
KOSHI WAZA Bočne tehnike bacanja
KUBI Vrat
KUMI KATA Način hvatanja protivnika za kimono
KYU Učenički pojasevi

M

MAKIKOMI Umotati se, MIGI – desno, MUNE – prsa

N

NAGE Bacanja
NAGE WAZA Tehnike bacanja
NE WAZA Tehnike na tlu

O

O Veliki, OBI – pojas, OKURI – klizanje, OSU – gurati
OSEA-KOMI WAZA Tehnike držanja zahvata
OTOSHI Propadanje

R

RANDORI Slobodna vježba
REI Naklon, pokloniti se
RENRAKU WAZA Kombinacije, povezivanja tehnika bacanja u suprotnom smjeru
RENSHU Vježbanje, treniranje
RENZOKO WAZA Kombinacije bacanja u istom smjeru

S

SASAE Oslonac, podupirati
SENKAKU Trokut
SHIHO Četiri strane
SHIME Gušenje
SHIME WAZA Tehnike gušenja
SOTAI RENSHU Vježbanje s suvježbačem
SUKASHI Izbjegavanje protivnikova napada

T

TACHI WAZA Tehnike u stojećem položaju
TAI Tijelo
TAI SABAKI Vrsta gibanja po strunjači promjenom položaja i smjera tijela
TANI Dolina
TATAMI Strunjača
TATE Uspravno, okomito, TAWARA GAESHI – bacanje vreće riže, TE – ruka
TENDOKU RENSHU Vježbanje bez para
TOKETA Prekid držanja zahvata
TORI Napadač, onaj koji vrši bacanje
TSUBAME GAESHI Povratak lastavice
TSUKURI Pripremanje, pozicioniranje tijela
TSURI Pecanje, povlačenje i dizanje kružnim pokretom
TSURITE Ruka koja diže

U

UCHI Unutra, iznutra
UCHI KOMI Način vježbanja s parom, ulasci bez bacanja
UDE Ruka
UE Gore
UKEMI Padovi
USHIRO Leđa, stražnja strana
UTSURI Promjena

Y

YAKUSOKU GEIKO Vježbanje bez korištenja snage, situacije tori- tori
YAMA ARASHI Planinska oluja
YOKO U stranu
YOKO SUTEMI WAZA Tehnike požrtvovnih bacanja u stranu
YOKO UKEMI Pad u stranu